Ngừng thành lập mới các trường đại học liên kết với nước ngoài

- Từ nay đến năm 2020 sẽ không tiếp tục mở rộng thành lập mới thêm trường đại học xuất sắc theo hình thức hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài.

Ngừng thành lập mới các trường đại học liên kết với nước ngoài

Thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực vào các trường thành viên của ĐHQG Hà Nội năm 2015. (Ảnh: Bùi Tuấn).


Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các trường đại học xuất sắc.

 

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TPHCM để sớm phát triển hai đại học này thành các cơ sở giáo dục đại học xuất sắc, hàng đầu của Việt Nam, từng bước vươn lên đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Giai đoạn tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng các trường hiện có gồm Trường ĐH Việt-Đức, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Trường ĐH Việt-Nhật hướng đến mục tiêu xây dựng thành các trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, cần phát huy mạnh mẽ tính chủ động của Việt Nam, không phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài.

Không tiếp tục mở rộng thành lập mới thêm trường đại học xuất sắc theo hình thức hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với ĐH QGTPHCM và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện, sát thực về mô hình quản lý, hoạt động của Trường ĐH Việt-Đức và Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội để có đề xuất cụ thể những công việc cần phải làm cùng với hướng giải quyết khả thi nhằm tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện các dự án này có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam theo hướng Bộ GD-ĐT chỉ đảm nhận việc quản lý nhà nước đối với các trường;

Giao việc quản lý trực tiếp các trường này cho ĐHQG TPHCM và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; sớm sửa đổi, bổ sung quy chế, cơ chế tài chính đặc thù và các quy định pháp lý cần thiết khác liên quan cho phù hợp thực tiễn Việt Nam, đáp ứng mục tiêu phát triển của các trường và tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của các đối tác nước ngoài và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9.

  • Văn Chung