Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Lùi thời gian nhận hồ sơ thi tuyển phó hiệu trưởng Trường ĐH GTVT

- Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Thời gian gia hạn tới ngày 30/7. 

Bộ này cho biết,  thực hiện chủ trương về thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã thông báo tổ chức thi tuyển chức danh phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM phụ trách công tác nội chính, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học.

Lùi thời gian nhận hồ sơ thi tuyển phó hiệu trưởng Trường ĐH GTVT
Ảnh: Thanh Hùng


Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký dự thi, Bộ Giao thông vận tải quyết định kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh trên đến hết ngày 30/7 (nếu chuyển theo đường bưu điện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện).

Đầu năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ.

 

Tới tháng 3, Bộ Giao thông vận tải thông báo tổ chức thi tuyển phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển gồm cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch của chức danh phó hiệu trưởng.

Cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh phó hiệu trưởng, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ hoặc công tác trong đơn vị không thuộc bộ nhưng cùng lĩnh vực chuyên môn với chức danh phó hiệu trưởng.

Theo đó, các ứng viên sẽ làm bài thi viết với thời gian 180 phút với nội dung bao gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giao thông vận tải.

Ngoài ra, ứng viên phải  trình bày và bảo vệ đề án, chương trình hành động liên quan ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Lê Huyền