Tiến sĩ "chất lượng thấp" vẫn qua cửa trót lọt

- Kết quả thẩm định luận án tiến sĩ trong năm 2013 cho thấy khoảng 50% các cơ sở chưa thực hiện đầy đủ quy trình đào tạo, một số luận án chất lượng thấp.

  tiến sĩ, khiếu nại, đình chỉ
Ảnh minh họa

Trong năm 2013, Bộ GD-ĐT đã tiến hành thẩm định hồ sơ quá trình đào tạo và chất lượng luận án tiến sĩ của các cơ sở đào tạo với khoảng 500 hồ sơ quá trình đào tạo và 150 luận án, chiếm 30% tổng số nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ.

Kết quả thẩm định cho thấy khoảng 50% các cơ sở chưa thực hiện đầy đủ quy trình đào tạo, một số luận án chất lượng thấp.

 

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Qua thẩm định, Bộ đã yêu cầu các cơ sở đào tạo phải thực hiện đầy đủ quy trình đào tạo, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng”.

Tổng kết đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý và tự thanh tra, kiểm tra của các cơ sở giáo dục ĐH năm 2013, theo lãnh đạo bộ GD-ĐT, Bộ đã tiến hành kiểm tra rà soát đào tạo thạc sĩ và xử lý các trường hợp đào tạo ngoài cơ sở chính của trường không đúng quy định.

Xử lý dừng tuyển sinh 161 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ từ năm 2013 do không đáp ứng được điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang tiến hành rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với các ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học và sẽ kiên quyết xử lý đối với các ngành/chương trình không đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo chất lượng.

  • Chi Mai
  • Chủ đề :
 
 

Tin liên quan