Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đáp án bài toán "Ông nội tặng quà"

Dưới đây là đáp án bài toán "Ông nội tặng quà". Bạn xem mình có tính đúng không nhé.

Đáp án bài toán 'Ông nội tặng quà'

Đáp án như sau:

 

Tuổi của Tí là: 4 + 4 = 8 (tuổi)

Tuổi của Tèo là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Tuổi của Tèo gấp tuổi của Út là: 12 : 4 = 3 (lần)

Tuổi của Tí gấp tuổi của Út là: 8 : 4 = 2 (lần)

Tuổi của Tèo gấp tuổi của Tí là: 12 : 8 = 3/2 (lần)

Vậy số kẹo Út được phân gấp 2 lần số kẹo Tí được phân, gấp 3 lần số kẹo Tèo được phân và số kẹo Tí được phân gấp 3/2 lần số kẹo Tèo được phân. Coi số kẹo Tèo được phân là 2 phần bằng nhau thì số kẹo Tí được phân là 3 phần và số kẹo Út được phân là 6 phần như thế. Tổng số phần là: 2 + 3 + 6 = 11 (phần).

Số kẹo Út được phân là: 110 : 11 x 6 = 60 (chiếc)

Số kẹo Tí được phân là: 110 : 11 x 3 = 30 (chiếc)

Số kẹo Tèo được phân là: 110 – (60 + 30) = 20 (chiếc).

Phan Duy Nghĩa

 
 
 

Tin liên quan