Đáp án trắc nghiệm "Những viên tướng Việt lập chiến công hiển hách nơi xứ người"

Dưới đây là đáp án trắc nghiệm "Những viên tướng Việt lập chiến công hiển hách nơi xứ người".

Câu 1. Nhân vật nào từng được vua Tần ngỏ ý mời giúp trừ giặc Hung Nô?

- Lý Ông Trọng

- Cao Lỗ

- Nồi hầu

Đáp án chính xác là Lý Ông Trọng.

Thời Thục Phán An Dương Vương, ông là một tướng giỏi và được cử đi sứ nước Tần. Vua Tần ngỏ ý mời ông giúp Tần trừ giặc Hung Nô, phong làm Vạn  Tín Hầu. 

Ông Trọng cầm quân ra giữ đất Lâm Thao (vùng Cam Túc, Trung Quốc hiện nay), hễ quân Hung Nô kéo đến bao nhiêu là bị đập tan bấy nhiêu.

Câu 2. Hoàng tử Lý Long Tường là người từng đánh quân Nguyên – Mông bảo vệ độc lập của Triều Tiên. Ông là hoàng tử thứ mấy của vua Lý Anh Tông?

- Thứ ba

- Thứ sáu

- Thứ bảy

Đáp án chính xác là thứ bảy.

Lý Long Tường là hoàng tử thứ bảy của vua Lý Anh Tông, lập nghiệp sinh sống tại vùng Châu Sơn của nước Cao Ly (lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên ngày nay). Năm 1253, quân Nguyên - Mông chiếm được thành phố Kaesong. Vua Cao Tông của Cao Ly đã yêu cầu Lý Long Tường ra giúp sức.

Câu 3. Vị tướng duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh ở chiến trường nước ngoài là ai?

- Thượng tướng Nguyễn Hữu An

- Thiếu tướng Nguyễn Kim Tuấn

 

- Trung tướng Lê Linh

Đáp án chính xác là Thiếu tướng Nguyễn Kim Tuấn (1926 -1979) - cố Tư lệnh Quân đoàn 3. 

Ngày 16/03/1979, khi đi nghiên cứu thực địa tại tỉnh Battambang (Campuchia) thì đoàn xe của ông bị quân Khmer Đỏ phục kích, xe của ông bị trúng đạn M79. Hôm sau, ngày 17/03/1979 thiếu tướng Kim Tuấn trút hơi thở cuối cùng.

Câu 4. "Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn từng được Hồ Chí Minh đặt tên là....

- Lý Tống

- Lý Quý

- Lý Anh Tự

Đáp án chính xác là Lý Anh Tự. 

Năm 1925, đến Quảng Châu, "lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn được nhập vào gia đình họ Lý của Lý Thụy (tức Hồ Chí Minh), gồm Lý Tống (Phạm Văn Đồng), Lý Tự Trọng, Lý Quý (Trần Phú), Lý Trí Phương (Nguyễn Thị Minh Khai)... và được Hồ Chí Minh đặt tên cho là Lý Anh Tự.

Câu 5. Quân đội Nhân dân Việt Nam từng đưa quân sang Trung Quốc giúp Quân Giải phóng Nhân dân tiêu diệt lực lượng nào?

- Quân Nhật Bản

- Quân Tưởng Giới Thạch

- Quân phiệt Trương Phát Khuê

Đáp án chính xác là quân Tưởng Giới Thạch.

Tháng 4/1949, phong trào du kích ở Quảng Tây đề nghị Quân đội VN phối hợp đánh quân Tưởng để Giải phóng khu Ung-Long-Khâm. Một bộ chỉ huy chung được thành lập mang tên Bộ chỉ huy chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn. 

Tháng 10/1949, khi lực lượng vũ trang của Trung Quốc đã liên lạc được với chủ lực của họ, chiến dịch kết thúc.

Phương Chi

 
 
 

Tin liên quan