Đáp án trắc nghiệm: Vị vua nào có "đôi mắt lập lòe như ánh điện"?

Có những chuyện, tích rất lạ lùng liên quan tới nhiều vị vua và hoàng tử trong các triều đình phong kiến xưa.  

Dưới đây là đáp án của các câu hỏi.

Câu 1: Triều nào mà tất cả các vị vua đều có biệt danh?

Đáp án chính xác là Triều nhà Mai.

Cả 3 vua của triều đại này đều có biệt danh

- Mai Thúc Loan - Mai Hắc Đế (vua đen họ Mai).

- Mai Thúc Huy - Mai Thiếu Đế (vua thiếu niên họ Mai).

- Mai Kỳ Sơn - Bạch Đầu Đế (Hoàng đế đầu bạc).

Câu 2: Ông vua nào từng "chết đi sống lại"?

Đáp án chính xác là Trần Dụ Tông.

Sách chép: Vào đêm trung thu năm Khai Hựu thứ 11, hoàng tử thứ mười của vua Minh Tông, tên là Hạo (vua Trần Dụ Tông sau này), đi thuyền chơi Hồ Tây bị chết đuối.

Mọi người hoảng hốt nhảy xuống mò tìm, mãi hồi lâu mới mò được xác hoàng tử kẹt ở lỗ cống đơm cá.

Khi vớt lên thì Hoàng tử đã chết. Thượng hoàng sai thầy thuốc Trâu Canh cứu chữa.

Trâu Canh tâu rằng: “có thể cứu được nhưng phải dùng kim châm vào các huyệt, hoàng tử có thể sống nhưng chỉ sợ sau này sẽ bị liệt dương".

Dùng kim châm thì qủa như lời ông ta nói.

 

Câu 3: Nhà Lý có bao nhiêu vua?

Đáp án chính xác là 11 vua.

- Có 8 vua chính thức và Lý Chiêu Hoàng.

- Tháng 3 năm Giáp Tuất, khi Lý Huệ Tông chạy khỏi kinh thành Thăng Long, Trần Tự Khánh đón con vua Lý Anh Tông là Huệ Văn Vương lên ngôi, cải niên hiệu là Càn Ninh, hiệu là Nguyên Vương. Sau đến năm 1216, đón được Huệ Tông về thì Huệ Văn Vương bị phế, đến năm 1221 ông này chết.  

- Vì Lý Cao Tông giết oan Phạm Bỉnh Di nên bộ tướng của ông là Quách Bốc tức giận đem quân làm loạn. Quách Bốc vào cung tôn hoàng tử Thẩm (sinh tháng 8 năm 1202) - lên ngôi (tháng 7 năm Kỷ Tị 1209).

Như vậy có 11 vua.

Câu 4: Vị vua nào có mắt lập lòe như ánh điện?

Đáp án chính xác là vua Quang Trung.

Về dung mạo của vua Quang Trung, Đại Nam chính biên liệt truyện chép: “Đôi mắt lập lòe như ánh điện”.

Tây Sơn thuật lược chép: "có một con mắt nhỏ, nhưng cái tròng rất lạ, ban đêm ngồi không có đèn thì ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu".

Câu 5: Bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta được ban hành dưới triều vua nào?

Đáp án chính xác là Lê Hiển Tông.

Lê Hiển Tông là vị vua cho ban hành bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta.

Trước đó các điều khoản tố tụng chưa được phân định riêng mà vẫn nằm chung trong nội dung của các bộ luật. Đến năm Đinh Dậu (1777) bộ Quốc triều khám tụng điều lệ được ban hành, nội dung là những điều lệ về kiện tụng, quy định thẩm quyền các cấp xét xử, thời hạn xét xử, trình tự bắt người, điều tra, khám xét…

 
 
 

Tin liên quan