Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trắc nghiệm: Địa danh Sài Gòn xuất hiện khi nào?

-Sài Gòn - TP.HCM ngày nay có lịch sử hơn 300 năm thành lập. Sài Gòn được người Pháp mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông".Cùng tìm hiểu vị anh hùng nào có công đặt nền móng cho mảnh đất này. 


Tuệ Minh