Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hoàng đế "gặp hạn"

Trong lịch sử Việt Nam, có những vị vua từng gặp những chuyện rất bất ngờ, không phải ai cũng biết.

Có vị vua đi chơi về bị cướp mất cả ấn, kiếm. Có vị vua bị... ném vỡ đầu...

 

Ngân Anh

 
 
 

Tin liên quan