Nhiệm kỳ của Thủ tướng Singapore dài mấy năm?

 - Bạn có biết ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều nhất trong các gia đình Singapore, bức tượng đầu sư tử mình cá nặng bao nhiêu cân, nhiệm kỳ của Thủ tướng Singapore dài mấy năm...? 

Hãy cùng tìm hiểu về đảo quốc sư tử qua bài trắc nghiệm dưới đây.

 
  • Nguyễn Thảo