Thành hoàng duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có "sắc phong" cho duy nhất một Thành hoàng làng. Đó là Thành hoàng làng nào?

Bác cũng có những món quà rất đặc biệt tặng cho thiếu nhi, bộ đội, dân quân... Bạn có biết về những món quà này không?

 

Ngân Anh

 
 
 

Tin liên quan