Thủ đô Hà Nội đã bao nhiêu lần đổi tên?

Tên gọi Thăng Long – Rồng bay lên - do vua Lý Thái Tổ đặt chỉ chính thức tồn tại trong 4 năm.

Còn bao nhiêu lần đổi tên nữa rồi mới đến tên Hà Nội như hiện nay?

 

Ngân Anh

 
 

Tin liên quan

 
 
 

Tuyển sinh đại học 2017

Hơn 2700 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sai lỡ cơ hội vào trường yêu thích

Hơn 2700 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sai lỡ cơ hội vào trường yêu thích

Hơn 2.700 thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Luật TP.HCM không tham gia đánh giá năng lực do trường tổ chức nhưng cũng không điều chỉnh nguyện vọng. Những thí sinh này đã mất cơ hội xét tuyển nguyện vọng 1.