Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thủ đô Hà Nội đã bao nhiêu lần đổi tên?

Tên gọi Thăng Long – Rồng bay lên - do vua Lý Thái Tổ đặt chỉ chính thức tồn tại trong 4 năm.

Còn bao nhiêu lần đổi tên nữa rồi mới đến tên Hà Nội như hiện nay?

 

Ngân Anh

 
 
 

Tin liên quan