Ai đã 2 lần mưu lật đổ ngôi vua của em trai nhưng bất thành?

Một số hoàng tử, hoàng thái tử trong triều đình phong kiến xưa có xuất thân hoặc những mối quan hệ hết sức đặc biệt.

Bạn biết gì về họ?

 

Phương Chi