Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phi công Phạm Tuân mang sách gì khi bay vào vũ trụ?

Phi công Phạm Tuân đã mang sách gì khi bay vào vũ trụ? Có hai phi công trùng tên, đều được phong Anh hùng LLVT của Không quân ta, họ là ai?...

 

Bạn có thể trả lời những câu hỏi này được không?

Phương Chi

 
 
 

Tin liên quan