Vị vua nào lập nhiều hoàng hậu nhất?

Các triều vua Việt Nam có những “cái nhất” còn ít người biết như người nhiều lần phải lập người kế vị cho mình nhất, vị vua lập một lần nhiều hoàng hậu nhất, vị vua có niên hiệu được sử dụng lâu nhất…

Đó là những vị vua nào?

 

Bấm VÀO ĐÂY để xem đáp án.

Ngân Anh

 
 
 

Tin liên quan