Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Vua nào phát hành tiền giấy?

Triều Trần bắt đầu mở ra từ khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh và kết thúc vào tay Hồ Qúy Ly, kéo dài 174 năm. 

  • Nguyễn Thảo
 

(Thông tin trong bài được tham khảo từ Đại Việt Sử ký toàn thư)

 
 
 

Tin liên quan