Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

52 trường đại học VN tham dự diễn đàn giáo dục lớn nhất khu vực

Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học khối Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (CONFRASIE) diễn ra vào ngày 4/4 tại Băng-Cốc, Thái Lan với chủ đề trọng tâm "Đại học tại Châu Á - Thái Bình Dương: hôm nay và ngày mai".

Sự kiện quy tụ hơn 100 đại diện của các tổ chức giáo dục và nghiên cứu đến từ Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Thái Lan và Việt Nam.

52 trường đại học VN tham dự diễn đàn giáo dục lớn nhất khu vực

Các đại biểu tham dự Hội nghị CONFRASIE lần thứ 12

Hội nghị CONFRASIE lần này là cơ hội để các trường đại học trao đổi về chính sách quản lý và khoa học cũng như những thách thức lớn mà các trường đang phải đối mặt là chất lượng của các chương trình đào tạo và nghiên cứu, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp cũng như trách nhiệm xã hội của các trường đại học.

 

Có sáu tiểu ban chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị, với những chủ đề hiện đang là những mối quan tâm hàng đầu của giáo dục đại học và nghiên cứu trong khu vực: Đào tạo, nghiên cứu và những thách thức trong công tác điều hành hướng tới chất lượng; Ý tưởng mới và khởi nghiệp trong mối quan hệ giữa văn hóa, thực tiễn và khai thác giá trị; Vai trò của trường đại học trong sự phát triển khu vực và toàn cầu  - chiến lược đối tác; Quản trị đại học và kế hoạch phát triển chiến lược trong bối cảnh kinh tế, xã hội đầy biến động; Cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đáp ứng các thách thức của nền kinh tế và xã hội; Hội nghị hiệu trưởng và vai trò tăng cường đối thoại hợp tác đại học và chính trị.

Được tổ chức hai năm một lần từ năm 1999, Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học khối Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương là nơi chia sẻ, trao đổi và thống nhất quan điểm giữa lãnh đạo các tổ chức giáo dục và nghiên cứu từ nhiều quốc gia trong khu vực. Hội nghị đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và khai thác những tiềm năng về chuyên môn của các thành viên cũng như việc định hướng chiến lược  giáo dục đại học và nghiên cứu. Hội nghị hỗ trợ các thành viên  trong việc đổi mới  quản trị đại học thông qua đề xuất kỹ năng chuyên môn từ Cộng đồng Pháp ngữ.

Phương Chi

 
 
 

Tin liên quan