Các từ tiếng Anh đa nghĩa ‘novel’, ‘pool’ và ‘wind’

Bạn có biết ‘pool’ ngoài nghĩa là ‘bể bơi’ còn có nghĩa là ‘góp phần, chung phần’. Chúng ta cùng học thêm nghĩa ít được biết đến của ba từ ‘novel’, ‘pool’ và ‘wind’ nhé.

tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh
tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh
tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh

 

Kim Ngân

 
 

Tin liên quan