Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đáp án tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2018 mã đề 207

 - Đáp án tham khảo môn Sinh học tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh học của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Mã đề 207:

Đáp án tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2018 mã đề 207

Sáng ngày 26/6, 925.964 học sinh sẽ bước vào bài thi môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Năm 2018 sẽ có 879.941 thí sinh dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT (năm 2017 con số này là 809.369) và số thí sinh sẽ tham gia xét tuyển ĐH, CĐ là 688.610 (năm 2017 con số này là 640.471).

 

Về chọn bài thi tổ hợp, có 341.576 thí sinh đăng ký bài thi KHTN (chiếm 37%), có 444.538 thí sinh đăng ký bài thi KHXH (chiếm 48%).

Có 36.016 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp, chiếm 4%.

Số còn lại 11% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (đây là thí sinh tự do thi để xét tuyển ĐH, CĐ hoặc thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp có bảo lưu các môn thành phần của bài thi tổ hợp của năm 2017). 

Như vậy, so với năm 2017, tỷ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi KHXH tăng hơn khoảng 5%.

BAN GIÁO DỤC