Đầu tư 2.500 tỷ đồng xây dựng cơ sở 2 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2) với tổng kinh phí 2.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP.HCM.

Theo đó, dự án được xây dựng tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2) kết hợp với bệnh viện thực hành theo mô hình Viện – Trường và tăng cường đội ngũ giảng viên giỏi về lý thuyết và thực hành để mở rộng năng lực đào tạo vào nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu cho ngành Y tế TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam cũng như cả nước, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển mạng lưới y tế quốc gia. 

Thủ tướng Chính phủ, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ có cơ sở 2 với mức kinh phí đầu tư 2.500 tỷ đồng

Quy mô đầu tư, xây dựng mới các công trình gồm: Khối nhà giảng đường, học tập và đào tạo có quy mô 10 tầng nổi, 1 tầng hầm với diện tích sàn xây dựng là 77.640 m2; khối nhà hành chính, thư viện và nhà thể thao có quy mô 10 tầng nổi, 1 tầng hầm với diện tích sàn xây dựng là 28.280 m2; khối nhà để xe có quy mô 7 tầng nổi với diện tích sàn xây dựng là 22.200 m2 và khối công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu trường đại học. 

Đây là công trình dân dụng lĩnh vực giáo dục, cấp 1;  Tổng mức đầu tư dự án là 2.500 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM. Thời điểm thực hiện dự án từ 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM chịu trách nhiệm các nội dung thông tin, giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan thẩm định, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, thưc hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật liên quan. Đặc biệt lưu ý rà soát xác định chi phí và suất đầu tư cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

 

Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện dự án. 

Chuẩn bị nguồn nhân lực để đảm bảo Trường hoạt động hiệu quả ngay sau khi hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng.

Báo cáo các cấp có thẩm quyền cân đối vốn ngân sách địa phương theo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt. 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ: Kế Hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý nhà nước đối với dự án theo quy định.

Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan