Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đề thi môn Toán khối chuyên vào lớp 10 Hà Nội

Những ngày cuối cùng trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội, các em bước vào thi các môn chuyên.

Sáng 10/6, các em thi môn Ngoại ngữ - điều kiện bắt buộc dành cho tất cả học sinh đăng ký trường chuyên. 

Buổi chiều, các em thi Ngữ Văn, Toán, Tin học, Sinh học, và các môn thay thế tiếng Pháp, tiếng Nhật.

 

Dưới đây là đề thi môn Toán.

Đề thi môn Toán khối chuyên vào lớp 10 Hà Nội

Nguyễn Thảo