Đề thi tham khảo bài Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia 2017

 - Bộ GD-ĐT đã công bố đề tham khảo cho bài thi Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia 2017.