Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

- Sáng 26/6, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 3 môn: Vật lí, Hóa học và Sinh học.

Mã đề 202:

Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Mã đề 210:

Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Mã đề 216:

Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
 
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

 Trong đó, môn thi Sinh học lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ bắt đầu từ 9 giờ 30 phút, thời gian làm bài kéo dài trong 50 phút.

Năm 2018, thí sinh dự thi THPT quốc gia học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút, các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong đó, bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút.

Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút.

Bộ GD-ĐT quy định mốc thời gian quan trọng: Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 11/7. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh ngày 11/7.

BAN GIÁO DỤC

Tham khảo đáp án môn Toán thi THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Tham khảo đáp án môn Toán thi THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Toán của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Đáp án tham khảo môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 112

Đáp án tham khảo môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 112

Đáp án tham khảo môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Toán của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Tham khảo đáp án  môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 102

Tham khảo đáp án môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 102

Đáp án tham khảo môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn toán của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Tham khảo đáp án môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 116

Tham khảo đáp án môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 116

Đáp án tham khảo môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn toán của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

 
 
 

Tin liên quan