Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đề thi thử tham khảo môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

 - Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi thử tham khảo môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi thử tham khảo môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi thử tham khảo môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi thử tham khảo môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

 

Đề thi thử tham khảo môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem chi tiết tại đây.

Xem các môn khác tại đây.

Ban Giáo dục