Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

ĐH Đại Nam đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Trường Đại học Đại Nam chính thức chiêu sinh lớp Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược đợt 1 vào tháng 5/2018. 

Theo điều 28, Luật Dược 2016 (Luật số: 105/2016/QH13) nêu rõ: Người hành nghề Dược sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược nếu không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề Dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược gần nhất. 

ĐH Đại Nam đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Trường ĐH Đại Nam là cơ sở đầu tiên đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược là một chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược xây dựng để đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược cho người hành nghề dược. Khi hoàn thành chương trình đào tạo, người hành nghề dược sẽ được cấp Giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược. Dược sĩ hành nghề Dược cần phải hoàn thành lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược là điều kiện bắt buộc. 

Là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược, trường Đại học Đại Nam chính thức chiêu sinh lớp Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược đợt 1 vào tháng 5/2018. 

Lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược dành cho đối tượng Dược sĩ đại học hành nghề Dược phạm vi bán lẻ tại địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

Chi tiết về chương trình đào tạo này tại Đai học Đại Nam: 

Nội dung và thời gian đào tạo

-         Kiến thức chuyên ngành: 8 giờ

-         Pháp luật và quản lý chuyên môn về Dược: 8 giờ

-         Kỹ năng và các kỹ thuật trong hành nghề Dược: 8 giờ

tập trung lên lớp 3 ngày vào các ngày thứ 7, Chủ nhật 

Hồ sơ bao gồm

-         Phiếu đăng ký (theo mẫu)

 

-         Bản công chứng Chứng chỉ hành nghề Dược

-         Bản photo CNND

-         03 ảnh chân dung cỡ 4cmx6cm chụp trên nền trắng, trong thời gian không quá 06 tháng (ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh tại mặt đằng sau mỗi ảnh)

Học phí

Thu khi nhập học. Mức thu cụ thể: 1.500.000 VNĐ/người (Một triệu năm trăm nghìn đồng) 

Thời gian nhận hồ sơ và khai giảng

-         Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ: từ 20/04/2018

-         Dự kiến khai giảng: ngày 12/05/2018

Những thí sinh có nhu cầu tham gia lớp cập nhật, kiến thức chuyên môn  về Dược, liên hệ trực tiếp tới địa chỉ:

Phòng Tuyển sinh - Trường ĐH Đại Nam

Địa chỉ: 56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 097 182 5599

Đăng ký trực tuyến tại website: www.tuyensinh.dainam.edu.vn (Học viên nộp hồ sơ khi nhập học)

(Nguồn: ĐH Đại Nam)