Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 (tiếp theo)

Năm học 2017 – 2018, toàn TP Hà Nội dự kiến có gần 83 nghìn học sinh xét tốt nghiệp THCS nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ THPT là 69.500 học sinh, trong đó các trường công lập tuyển 56.840 học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh.

tuyển sinh lớp 10

tuyển sinh lớp 10

 


tuyển sinh lớp 10tuyển sinh lớp 10tuyển sinh lớp 10tuyển sinh lớp 10tuyển sinh lớp 10


tuyển sinh lớp 10tuyển sinh lớp 10