Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hoàn thiện chuyển Trường ĐH An Giang về ĐHQG TP.HCM trong năm 2018

- Ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH QG TP.HCM, cho biết năm 2018 sẽ hoàn thiện đề án chuyển Trường ĐH An Giang là thành viên ĐG QG TP.HCM.

Trước đó, để bàn về vấn đề này Hội đồng ĐHQG TP.HCM đã họp và lên phương án tuyển sinh cho  Trường ĐH An Giang với tư cách là trường thành viên ngay trong năm 2018. Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM dự kiến sẽ mất khoảng 2 năm để Trường ĐH An Giang gia nhập, đảm bảo ổn định trong hệ thống ĐHQG TP.HCM. Sau đó là thời gian 4 năm (2019 – 2022) để Trường ĐH An Giang hội nhập vào tất cả hoạt động chung của ĐHQG TP.HCM. Đến năm 2025, đảm bảo Trường ĐH An Giang trở thành đơn vị đảm bảo chi thường xuyên và tự đảm bảo chi đầu tư vào năm 2030.

Hoàn thiện chuyển Trường ĐH An Giang về ĐHQG TP.HCM trong năm 2018
Trường ĐH An Giang sẽ tuyển sinh năm 2018 với tư cách là thành viên ĐHQG TP.HCM
 

Ông Đạt cũng cho biết, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ giao cho hai trường thành viên là ĐH Kinh tế - Luật và ĐH Công nghệ thông tin thực hiện tự chủ ĐH. Hiện tại, hai trường này đang trong quá trình hoàn thiện bổ sung đề án tự chủ.

Ngoài ra, thúc đẩy nghiên cứu khoa học bắt đầu từ năm 2018, ĐHQG TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm trả lương cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia đề tài. Đồng thời trao đổi học viên cao học, nghiên cứu sinh với đối tác nước ngoài thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu. ĐH này cũng đặt ra mục tiêu sẽ đăng ký ít nhất 1 sáng chế tại Mỹ, thành lập ít nhất một doanh nghiệp và tăng doanh thu khoa học công nghệ 10% so với 2017.

Lê Huyền