Thêm hai trường đại học có quyền tự chủ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ (ngày 13/4) và Trường ĐH Trà Vinh (ngày 17/4).

Đây là hai trường ĐH mới nhất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tự chủ.

Theo đó, Trường ĐH Y dược Cần Thơ sẽ được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, trong đó quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, bác sỹ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển của trường.

ĐH Y Dược Cần Thơ, ĐH Trà Vinh, tự chủ đại học

ĐH Trà Vinh là một trong hai trường ĐH mới nhất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tự chủ

Trường cũng sẽ tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án của Trường phù hợp với yêu cầu, quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế và nhu cầu của xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định.

Trường được tự quyết định trong chương trình đào tạo cũng như hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

 

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của trường, có nhiệm vụ quyền hạn theo quy định. Hội đồng trường bầu chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng. Bộ trưởng Bộ Y tế phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định mức thu học phí bình quân tối đa của trường (chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm học 2017 - 2018 là 18 triệu đồng/ sinh viên; năm học 2018-2019 là 19,2 triệu đồng/ sinh viên; năm học 2019 - 2020 là 20,4 triệu đồng/ sinh viên; năm học 2020 - 2021 là 21,6 triệu đồng/ sinh viên.

Trường quyết định mức thu học phí đối với ngành đào tạo bác sỹ, dược sỹ, cử nhân theo nhu cầu xã hội trên cơ sở ký kết và không vượt quá mức trần học phí tương ứng quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ.

Tương tự, Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Trà Vinh cũng sẽ cho phép trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, quy định các hoạt động đào tạo, tổ chức bộ máy nhân sự thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy (trừ khối ngành, chuyên ngành đào tạo y dược) là 15,75 triệu đồng/ sinh viên năm học 2017 - 2018; năm học 2018 - 2019 là 17,7 triệu đồng/ sinh viên; năm học 2019 - 2020 là 18,5 triệu đồng/ sinh viên.

Lê Văn