Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Đà Lạt nhận hồ sơ xét tuyển ở mức 13,5

Trường ĐH Đà Lạt đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học từ kết quả thi THPT quốc gia 2018.

Mức điểm này  là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Trường ĐH Đà Lạt nhận hồ sơ xét tuyển ở mức 13,5
 

Trường ĐH Đà Lạt nhận hồ sơ xét tuyển ở mức 13,5

 Lê Huyền