Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thấp nhất 17

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2017 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thấp nhất 17 điểm. Nhiều ngành nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 điểm.

Trong ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công bố dưới đây xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2017 và kỳ thi môn năng khiếu của trường đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực. Một số ngành có điểm môn chính nhân hệ số 2.

Cụ thể điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2017 của trường như sau:

Tuyển sinh đại học 2017, tuyến sinh đại học, tuyển sinh 2017, điểm chuẩn đại học 2017, xét tuyển đại học 2017

Lê Huyền

 


Tuyển sinh đại học 2017, tuyến sinh đại học, tuyển sinh 2017, điểm chuẩn đại học 2017, xét tuyển đại học 2017
Tuyển sinh đại học 2017, tuyến sinh đại học, tuyển sinh 2017, điểm chuẩn đại học 2017, xét tuyển đại học 2017


 
 
 

Tin liên quan