Sao chổi Your Name và ánh trăng Kubo đã khiến Nhật Bản đẹp rạng rỡ trong mắt khán giả

Sao chổi Your Name và ánh trăng Kubo đã khiến Nhật Bản đẹp rạng rỡ trong mắt khán giả