Thủ tướng sẽ nắm quyền 4 Tập đoàn lớn

Trong khuôn khổ phiên họp thường kỳ tháng 10, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị định về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên; doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.

Ban hành Nghị định riêng với từng tập đoàn

Dự thảo Nghị định cũng quy định 8 quyền, trách nhiệm của Chính phủ đối với Tập đoàn, Tổng công ty 100% vốn Nhà nước.

Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể công ty; quy định điều lệ của từng tập đoàn kinh tế nhà nước; quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty; quy định số lượng thành viên Hội đồng thành viên, số lượng Phó Tổng Giám đốc tập đoàn kinh tế nhà nước và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khác; quy định chế độ quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; chế độ báo cáo và công khai tài chính của công ty; cơ chế kiểm tra thực hiện.

Theo đó, Chính phủ sẽ phê duyệt Nghị định riêng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức… của từng tập đoàn, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý trong khi vẫn tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mình trong tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Một số Tổng công ty có vai trò quan trọng, sản phẩm - dịch vụ ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội (như Xăng dầu, Lương thực, Hàng không…) sẽ có thể có Nghị định riêng như đối với các Tập đoàn.

Chính phủ cũng nắm quyền quy định chế độ tuyển dụng, chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty; tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty; quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế; quy định chế độ giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty; đánh giá Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng công ty.

4 quyền Thủ tướng Chính phủ đối với Tập đoàn kinh tế

Dự thảo Nghị định quy định Thủ tướng Chính phủ nắm 4 quyền đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, hiện trong 21 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, có một số đơn vị do Thủ tướng trực tiếp chịu trách nhiệm, nhưng tới nay Thủ tướng sẽ chỉ còn chịu trách nhiệm trực tiếp với một số ít tập đoàn.

Hiện Chính phủ còn đang xem xét, sắp tới sẽ có danh mục chi tiết các tập đoàn, nhưng chắc chắn sẽ còn dưới 10 tập đoàn so với 21 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hiện nay.
Thủ tướng quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; việc tổ chức lại, chuyển, đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; phê duyệt đề án thành lập công ty con 100% vốn nhà nước; phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác.

Thủ tướng quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động.

Dự thảo Nghị định quy định Thủ tướng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên; quyết định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của các Tập đoàn.

Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập; phê duyệt Đề án thành lập công ty con 100% vốn nhà nước của công ty do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, theo đề nghị của Bộ, UBND cấp tỉnh; phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả Đề án của tập đoàn kinh tế nhà nước) theo đề nghị của Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh; Quy định quy chế hoạt động của Kiểm soát viên.

Bộ quản lý ngành là cấp trên trực tiếp tại Tập đoàn

Dự thảo Nghị định quy định Bộ quản lý ngành là cơ quan cấp trên trực tiếp của Hội đồng thành viên tại tập đoàn kinh tế nhà nước. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản.

Theo đó, Bộ quản lý ngành thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể, bao gồm phê duyệt chủ trương đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Tổng Giám đốc; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật kiểm soát viên chuyên ngành và trả lương cho chức danh này.

Nghị định cũng quy định rõ quyền, trách nhiệm của các Bộ tổng hợp, bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ; quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty.

PV

 • Tags:
 
 
 
 
 
 
 • Chung cư sinh thái nội đô hấp dẫn khách mua
  Chung cư sinh thái nội đô hấp dẫn khách mua

  Khu vực nội đô vốn eo hẹp quỹ đất, lại thiếu bóng cây xanh nên việc xuất hiện một khu chung cư cao cấp gắn liền với nhiều mảng xanh ở khu trung tâm thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. 

 • Bất ngờ vay trả góp mua xe máy lãi suất 0%
  Bất ngờ vay trả góp mua xe máy lãi suất 0%

  Sau khi thành công trong việc áp dụng lãi suất 0% cho khách hàng vay trả góp mua các sản phẩm điện máy, điện thoại, Công ty Tài chính Home Credit tiếp tục đưa ra sản phẩm lãi suất 0% cho các khoản vay mua xe máy trả góp.

 • ‘Trợ lực’ cho doanh nghiệp siêu nhỏ
  ‘Trợ lực’ cho doanh nghiệp siêu nhỏ

  Để kịp thời hỗ trợ nguồn vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, từ 11/08/2016 đến 31/12/2016, BIDV triển khai 02 Gói Tín dụng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. 

 • BĐS nghỉ dưỡng - ‘Của để dành’ chắc chắn sinh lời
  BĐS nghỉ dưỡng - ‘Của để dành’ chắc chắn sinh lời

  Ngoài mục đích đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng để có lợi nhuận cao, nhiều người còn coi đây là “của để dành” chắc chắn sinh lời lớn cho các con, cháu.

 • Có 6 tỷ đồng, đầu tư vào đâu lời nhất?
  Có 6 tỷ đồng, đầu tư vào đâu lời nhất?

  Vàng, chứng khoán quá rủi ro, mua đô la gửi tiết kiệm lại có tỷ suất sinh lời thấp. BĐS nghỉ dưỡng trở thành kênh đầu tư được coi là hấp dẫn nhất khi mang lại mức sinh lời cao, dài hạn và bảo toàn được giá trị tài sản. 

 • 4 ưu điểm vượt trội của dự án Cocobay Đà Nẵng
  4 ưu điểm vượt trội của dự án Cocobay Đà Nẵng

  Vị trí lý tưởng, tổ hợp du lịch, giải trí với sự đầu tư đẳng cấp về tiện ích, sinh lợi khủng, chủ đầu tư uy tín… là những ưu điểm vượt trội giúp dự án Cocobay Đà Nẵng thắng thế chỉ sau thời gian ngắn tung ra thị trường.

 • Kinh hãi rau muống, bắp chuối 'ngậm' hóa chất
  Kinh hãi rau muống, bắp chuối 'ngậm' hóa chất

  Không chỉ rau muống bào (chẻ) ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM ngâm phẩm màu công nghiệp để làm rau trắng và giữ tươi, cơ quan chức năng còn phát hiện bắp chuối, măng tươi, khoai môn… cũng “ngậm” hóa chất.

 • Thị dân trẻ hướng đến lối sống xanh & tiện nghi
  Thị dân trẻ hướng đến lối sống xanh & tiện nghi

  Xanh và tiện nghi hơn không chỉ là xu hướng lựa chọn của thế giới mà cũng đã được người trẻ tại các đô thị Việt Nam hướng tới.

 • Lách luật, nhiều doanh nghiệp đang tồn tại tới 3 loại lương
  Lách luật, nhiều doanh nghiệp đang tồn tại tới 3 loại lương

  Doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương thành nhiều bậc, tách tiền lương thành nhiều khoản để trốn đóng bảo hiểm xã hội hoặc đóng với mức thấp.

 • Khoán xe công và cái uy trong mắt dân
  Khoán xe công và cái uy trong mắt dân

  Năm 2006, hình ảnh ông Trần Quốc Thuận, khi đó là phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (QH), ngồi sau xe ôm đi làm gây ấn tượng mạnh đối với công luận.