Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Agribank nỗ lực hỗ trợ nông nghiệp xanh

Kiên định mục tiêu vì nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển bền vững, Agribank  đã và đang tích cực góp phần thực hiện thành công chính sách phát triển “Tam nông” của Đảng, Chính phủ.

Đầu tư phát triển “Tam nông” là chủ trương xuyên suốt

Phát triển “Tam nông” là một chủ trương đúng đắn và quan trọng xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Agribank 30 năm qua. Nhiều năm liền, Agribank là NHTM hàng đầu trong hệ thống ngân hàng có tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank, trên 50% tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng).

Đến 31/7/2018, tổng vốn huy động của Agribank đạt gần 1.200.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 1.185.855 tỷ đồng, trong đó: dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 73,4%, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung chủ yếu vào nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên, đã và đang đóng góp tích cực trong quá trình triển khai Đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam và thực hiện chính sách phát triển “Tam nông” của Đảng, Chính phủ.

Agribank nỗ lực hỗ trợ nông nghiệp xanh
Agribank kiên định mục tiêu phát triển "Tam nông" bền vững

Agribank có thế mạnh về màng lưới rộng khắp trên toàn quốc, từ thành thị đến nông thôn với gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch; Đội ngũ cán bộ nhân viên 40.000 người có trình độ, nhiệt huyết, am hiểu địa phương, tận tình hướng dẫn giúp đỡ khách hàng có nhiều cơ hội tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, làm thủ tục vay vốn nhanh gọn, giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại.

Agribank đã cụ thể hóa tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn với những chính sách tín dụng thiết thực đối với từng đối tượng cụ thể, Agribank xem xét cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm…; Agribank luôn chủ động đẩy mạnh công tác huy động vốn và dành nguồn vốn với lãi suất thấp nhất để cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thủ tục hồ sơ vay vốn đơn giản, dễ làm, thuận tiện cho khách hàng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Nỗ lực đưa nguồn vốn về cho khu vực nông thôn

Agribank luôn làm tốt công tác huy động vốn với nguồn vốn dân cư tăng trưởng tốt, đồng thời tranh thủ nguồn vốn từ các dự án ủy thác của WB, ADB… đáp ứng nhu cầu vốn cho nông nghiệp, nông thôn; chú trọng tín dụng vào các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi sinh, môi trường.

Agribank nỗ lực hỗ trợ nông nghiệp xanh
Nỗ lực đưa vốn về vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn
 

Agribank là NHTM có mạng lưới rộng lớn nhất bao phủ khắp mọi vùng miền, huyện đảo, tuy nhiên để duy trì vận hành mạng lưới lớn đồng nghĩa với duy trì chi phí cao. Ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, món vay thường nhỏ lẻ; Hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế; Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt thấp, thói quen sử dụng tiền mặt và điều kiện cơ sở vật chất, đời sống người dân đã được cải thiện nhưng vẫn thua khá xa so với khu vực đô thị. Agribank phải bỏ ra một lượng chi phí không nhỏ để dự trữ điều hòa tiền mặt, chưa kể chi phí kiểm đếm, bảo hiểm tiền, hệ thống kho tàng, thiết bị... Agribank thực hiện nhiệm vụ của NHTM Nhà nước khi thực hiện chính sách lãi suất cho vay ưu đãi khu vực nông nghiệp, nông thôn theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, triển khai các chương trình tín dụng và 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững với lãi suất thấp...

Mặc dù với những khó khăn như vậy, cán bộ nhân viên của Agribank vẫn miệt màiphục vụ khách hàng, làm tốt công tác huy động nguồn vốn ở các thành phố lớn với lãi suất cạnh tranh, điều tiết và chuyển tải vốn về khu vực nông nghiệp, nông thôn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn để cho vay với lãi suất thấpnhằm đưa nguồn vốn tín dụng góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ưu tiên đầu tư vốn vào “làn sóng” nông nghiệp xanh

Agribank nỗ lực hỗ trợ nông nghiệp xanh
Agribank dành gói tín dụng ưu đãi phát triển Nông nghiệp sạch

Sứ mệnh của Agribank gắn với “Tam nông”, trong Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 -2020,  Agribank quán triệt, quyết liệt tổ chức thực hiện và tập trung nguồn lực ưu tiên nguồn vốn đầu tư tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Từ chiến lược này, Agribank có lộ trình, bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa thông qua tăng cường hợp tác với các Bộ, Ngành, đối tác cùng chung mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng phát triển nông nghiệp sạch với lãi suất ưu đãi phát triển nông nghiệp xanh, chuỗi liên kết, mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao… nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nông sản Việt.

Là NHTM chủ lực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, phát triển bền vững luôn là mục tiêu hàng đầu được Agribank hướng đến. Khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch và bền vững, cung cấp nông sản thực phẩm chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái, Agribank đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch”.

Theo đó, từ 01/11/2016, Agribank dành gói tín dụng ưu đãi tối thiểu 50 ngàn tỷ đồng phục vụ phát triển Nông nghiệp sạch, với kỳ vọng chương trình tín dụng ưu đãi này sẽ phát huy hiệu quả và có tác động chuyển biến mạnh mẽ đến nền nông nghiệp Việt Nam, thay đổi căn bản tư duy, văn hóa của người nông dân và doanh nghiệp hướng tới sản xuất nông nghiệp an toàn, phát triển bền vững, ổn định thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu bứt phá vươn ra với thế giới bằng sản phẩm thương hiệu quốc gia, nâng cao giá trị nông sản Việt… 

(Nguồn: Agribank)