Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đầu tư trung, dài hạn với chứng chỉ tiền gửi VIB

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư tiền gửi, từ ngày 20/02/2017, Ngân hàng Quốc tế (VIB) triển khai phát hành chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng bằng tiền Việt Nam đồng trên toàn hệ thống cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Cùng với việc đầu tư thông qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm, Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) đang trở thành một trong những kênh đầu tư ưa thích của các khách hàng tổ chức và cá nhân có nguồn tài chính lớn. Đặc biệt, đối với những nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn và linh hoạt trong sử dụng vốn thì Chứng chỉ tiền gửi sẽ đáp ứng tốt tiêu chí này. Chứng chỉ tiền gửi là một công cụ đầu tư thuộc nhóm tài sản đầu tư có thu nhập cố định và thích hợp cho các nhà đầu tư trung & dài hạn.

Đầu tư trung, dài hạn với chứng chỉ tiền gửi VIB

Với chương trình CCTG của VIB, khi khách hàng mua CCTG mệnh giá tối thiểu 1 triệu VND, kỳ hạn 18 tháng, hoặc kỳ hạn 24 tháng được hưởng lãi suất hấp dẫn. Và đặc biệt, khách hàng có quyền bán lại cho VIB sau 6 tháng kể từ ngày phát hành với giá bán bằng mệnh giá CCTG; lãi suất sẽ được tính đến thời điểm bán lại theo lãi suất của CCTG. Lãi suất của CCTG sẽ được cố định trong suốt kỳ hạn và được trả vào ngày đáo hạn hoặc ngày khách hàng bán lại cho VIB. Khách hàng có thể mua với số tiền không hạn chế, phù hợp với từng nhu cầu đầu tư.

Đầu tư trung, dài hạn với chứng chỉ tiền gửi VIB
 

"Bên cạnh đó, với CCTG của VIB khách hàng có thể cho tặng, thừa kế và tự do chuyển nhượng cả gốc và lãi trên thị trường thứ cấp. Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể dùng CCTG của VIB làm tài sản cầm cố để vay vốn tại VIB với lãi suất ưu đãi và các tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành của pháp luật."

Đầu tư trung, dài hạn với chứng chỉ tiền gửi VIB

Đến ngày đáo hạn, nếu khách hàng không đến yêu cầu thanh toán thì toàn bộ gốc và lãi sẽ được ngân hàng giữ hộ cho Khách hàng và Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn hiện hành của VIB trong khoảng thời gian giữ hộ.

Doãn Phong