Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quảng Ninh: 47 tỷ đồng xây hạ tầng KKT cửa khẩu Hoành Mô

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu.

Đây là dự án thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư là 47,277 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 35,716 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 3,5 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, đơn vị tư vấn lập dự án là công ty CP Tư vấn Miền Bắc.

Dự kiến dự án sẽ được thực hiện trong 1 năm từ năm 2018 đến năm 2019. Nguồn vốn đầu tư dự án được sử dụng từ ngân sách Tỉnh (từ nguồn hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế),

 
Quảng Ninh: 47 tỷ đồng xây hạ tầng KKT cửa khẩu Hoành Mô

Dự án bao gồm các hạng mục chính: Tuyến đường giao thông khu logistics phía Đông cửa khẩu Hoành Mô với chiều dài 1,22 km; Công trình thoát nước suối Phai Làu.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo ra mạng lưới giao thông linh hoạt, kết nối giao thông giữa đường chính trong khu vực với khu logistics, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch. Đồng thời, tạo nên một khu vực có môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút đầu tư, khai thác tối đa lợi thế sẵn có, phát trển các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, phấn đấu đưa khu vực này sớm trở thành đô thị loại V phía Tây Bắc Quảng Ninh vào năm 2019.

M.M