Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quảng Ninh: 9 tháng, 1.700 doanh nghiệp mới

Trong 9 tháng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại Quảng Ninh tăng về cả số lượng và vốn đăng ký, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động trong và ngoài tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 14.400 DN.

Trong đó, 9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.720 doanh nghiệp, tăng 46% so với cùng kỳ; 1.520 lượt doanh nghiệp đơn vị phụ thuộc đăng ký thay đổi, tăng 7% so với cùng kỳ; 60 doanh nghiệp những năm trước gặp khó khăn ngừng hoạt động nay hoạt động trở lại trước thời hạn, tăng 76% so với cùng kỳ

Tính đến hết quý III năm 2017, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Quảng Ninh là trên 14.400 doanh nghiệp, vốn đăng ký gần 145.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh: 9 tháng, 1.700 doanh nghiệp mới
 


Kết quả trên có được từ sự đồng hành tích cực của tỉnh với doanh nghiệp với phương châm chủ động đồng hành với mọi vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm. Tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc trên 500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn; 29 cơ quan tổ chức gặp mặt đối thoại doanh nghiệp; 13/14 địa phương đã chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức 37 hội nghị tại các địa phương, tiếp xúc trên 1.400 doanh nghiệp và trả lời gần 200 đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền. Tổ chức Tọa đàm tham vấn ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi động trang fanpage "DDCI Quảng Ninh".

Với mục tiêu phấn đấu năm 2017 đạt 2.500 doanh nghiệp thành lập mới, thời gian qua, các ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp gắn liền chức năng nhiệm vụ.
Song song với đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tham dự buổi Cafe doanh nhân để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, góp phần vào sự phát triển chung Quảng Ninh.

M.M