Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam ‘đón sóng’ APEC

“Lần đầu tiên, vai trò của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong nền kinh tế trở thành một nội dung đối thoại của APEC CEO Summit 2017”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đồng Chủ tịch CEO Summit cho biết.

Lợi thế trong bối cảnh mới

“Lần đầu tiên, vai trò của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong nền kinh tế trở thành một nội dung đối thoại của APEC CEO Summit 2017. Nhấn mạnh đến siêu nhỏ vừa đáp ứng yêu cầu phát triển bao trùm, vừa phản ánh đúng lợi thế của doanh nghiệp siêu nhỏ trong bối cảnh mới”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đồng Chủ tịch CEO Summit nhấn mạnh.

Hiện nay, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm khoảng 79% số lượng doanh nghiệp ở châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế cho rằng Năm APEC 2017 là cơ hội để doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh và tạo dựng quan hệ hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

2017 là một năm rất quan trọng với doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục hướng về doanh nghiệp thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết 19 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Việt Nam là chủ nhà Năm APEC 2017 với rất nhiều phiên họp, hội nghị, hội thảo, đối thoại…, bàn luận nhiều vấn đề quan trọng trong đó có việc làm thế nào để phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số. Đó là bước kết nối quan trọng, cũng là một sáng kiến của Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam ‘đón sóng’ APEC
Theo Tiến sỹ Cấn Văn Lực, thành viên Ủy ban Việt Nam về hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, khi Việt Nam là chủ nhà APEC 2017, doanh nghiệp Việt nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Đó là: Cơ hội để các doanh nghiệp trong khối APEC học tập, chia sẻ với nhau.

Thứ hai là cơ hội để các doanh nghiệp Việt nghiên cứu, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của khu vực. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng như sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt. Cuối cùng là cơ hội để kết nối, tạo mối quan hệ với đối tác, khách hàng, cơ quan quản lý trong tương lai.

Tận dụng sự hỗ trợ của APEC

Hỗ trợ các doanh nghiệp là một trong ba trụ cột hợp tác chính của APEC. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng các chương trình để thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh của mình như: Chương trình Hành động Boracay hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia thị trường toàn cầu; Chương trình thể đi lại doanh nhân APEC (thẻ có giá trị thay thị trực nhập cảnh và có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong 5 năm).

 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam ‘đón sóng’ APEC
Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 24

Ngoài ra, APEC còn có một số chương trình đào tạo doanh nghiệp trong các lĩnh vực đặc thù như quy định an toàn về các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm về nhiệt độ (nông sản, dược phẩm…), giới thiệu công nghệ dịch vụ hậu cần mới để giám sát và đảm bảo tình trạng nguyên vẹn của hàng hóa, an ninh tài chính của chuỗi cung ứng…

APEC là diễn đàn đi đầu hình thành các cơ chế hợp tác đa dạng, năng động để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia, phát huy vai trò. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia, nêu lên những vấn đề quan tâm thông qua các cơ chế:

Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC: Hội nghị tổ chức vào dịp Tuần lễ Cấp cao APEC. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt gặp gỡ, trao đổi, khuyến nghị trực tiếp với các nhà lãnh đạo kinh tế cũng như các bộ trưởng của APEC

Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và các thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC): Tại đây, doanh nghiệp Việt có thể thông qua các đại diện ABAC của Việt Nam nêu lên những vấn đề quan tâm.

Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC: Đây là một trong những cơ chế quan trọng đề xuất ý tưởng, sáng kiến của doanh nghiệp trong hoạch định chính sách APEC. Việt Nam có ba thành viên chính thức, 3 thành viên dự khuyết trong ABAC.

Đối thoại công tư giữa các nhóm công tác chuyên ngành APEC với các doanh nghiệp: Doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia các cuộc đối thoại công tư về an ninh lương thực, phụ nữ và kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nguồn nhân lực, tài chính…

Cơ hội được đánh giá là rất lớn. Vấn đề còn lại là cộng đồng doanh nghiệp Việt cần phải chuẩn bị gì, làm gì để nâng cao năng lực cạnh tranh, chớp lấy các cơ hội do APEC mang lại.

Minh Tâm