Giá thành rẻ, EVN lãi 4.900 tỷ: Điện hoãn tăng giá?

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố năm 2013 đã lãi sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến điện là 4.938,44 tỷ đồng. Giá thành điện chỉ ở mức 1.473,8 đồng/kWh, thấp hơn nhiều giá bán điện bình quân được duyệt.

Công bố tại cuộc họp báo chiều 30/12 của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2013 là 169.905,89 tỷ đồng, trong đó, không tính thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư tu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện.

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2013 là 115,28 tỷ kWh với tỷ lệ tổn thất điện năng là 8,87%, thấp hơn 0,45% so với chỉ tiêu 9,32%.

Giá thành sản xuất năm 2013 là 1.473,8 đồng/kWh. So với giá bán điện bình quân năm 2013 thì mức giá thành trên thấp hơn nhiều.

Trong đó, chi phí khâu phát điện chiếm lớn nhất, là 130.912,1 tỷ đồng, tương ứng mức giá thành khâu phát điện thương phẩm là 1.135,57đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 9.200,09 tỷ đồng, tương đương giá thành khâu này là 79,8 đồng/kWh.

Với khâu phân phối bán lẻ điện, tổng chi phí là 29.047,41 tỷ đồng, tương ứng mức giá thành là 251,97 đồng/kWh.

Giá thành rẻ, EVN lãi 4.900 tỷ: Điện hoãn tăng giá?

Giá thành điện chỉ ở mức 1.473,8 đồng/kWh, thấp hơn nhiều giá bán điện bình quân được duyệt

Khâu cuối cùng quan trọng là phụ trợ, quản lý ngành có tổng chi phí năm 2013 là 746,29 tỷ đồng, tương ứng mức giá thành 6,47 đồng/kWh.

EVN cho biết, chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện đảo chưa nối với lưới điện quốc gia cũng đã được hạch toán vào giá thành điện năm 2013. Trong khoản giá thành trên, khoản bù giá cho chi phí cấp điện ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ở Phú Quý tỉnh Bình Thuận, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là 214,35 tỷ đồng.

Năm 2013, giá bán điện bình quân thực tế tại Phú Quốc chỉ bằng 62,7% giá thành, tại Phú Quý chỉ bằng 48,94% và tại Lý Sơn chỉ bằng 32,52% giá thành điện.

 

Về bức tranh tài chính, EVN cũng cho biết, tổng doanh thu đã đạt được trong bán điện năm 2013 đã đạt 172.903,33 tỷ đồng, đạt mức giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.499,82 đồng/kWh.

EVN cũng gặt hái khoảng 1.941 tỷ đồng từ các thu nhập của các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện. Trong số này, có 392,6 tỷ đồng là thu nhập từ tiền bán công suất phản khác.

Khoản thu lớn nhất là 1.106,22 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty Mẹ của Tập đoàn EVN, Tổng công ty truyền tải quốc gia và 5 Tổng công ty điện lực.

Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần là 441,81 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến điện năm 2013 của EVN là 4.938,44 tỷ đồng

Theo báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, tổng chi phí chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán và giá thành sản xuất kinh doanh điện đến 31/12/2013 là 8.811,71 tỷ đồng.

Phạm Huyền

 
  • Chủ đề :