Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hải Phòng tăng 7 bậc năng lực cạnh tranh

Theo kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 2016 Hải Phòng tăng 7 bậc trong bảng xếp hạng, đứng trong top 10 địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất Việt Nam.

Với 60,1 điểm tổng hợp, TP.Hải Phòng xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2015 và nằm trong danh sách 10 địa điểm hấp dẫn đầu tư nhất đối với các doanh nghiệp dân doanh Việt Nam.

Theo ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kết quả này phản ánh rõ nét những đột phá trong thực hiện chủ đề năm của thành phố, nhất là về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào Hải Phòng.

Hải Phòng tăng 7 bậc năng lực cạnh tranh 

 

Quý I/2017 vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn TP. Hải Phòng ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 21,33% so cùng kỳ, với các dự án được tiếp tục triển khai như: Xây dựng các nút giao thông, các tuyến đường, nâng cấp đường dân sinh.

Tổng vốn nhà nước trên địa bàn thực hiện là 2.321,9 tỷ đồng, tăng 17,56% so cùng kỳ, trong đó vốn trung ương quản lý là 1.529 tỷ đồng, tăng 18.88% so cùng kỳ; vốn địa phương quản lý là 792,9 tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ, vốn ngoài nhà nước thực hiện là 3.009,5 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện là 2.748,7 tỷ đồng, tăng 15,98% so cùng kỳ.

PCI 2016 phản ánh ghi nhận của hơn 10.000 doanh nghiệp dân doanh trong nước và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về chất lượng điều hành cùng môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố. Báo cáo PCI công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các xu hướng thay đổi về chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh trong năm qua và triển vọng kinh doanh những năm tới; tiếp tục chuyển tải góc nhìn về môi trường kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

M.M (tổng hợp)