Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Khám phá công thức ‘3+1’ tạo hương vị êm đằm Sapporo

Để có được mẻ bia hoàn hảo, vị bia êm đằm đặc trưng, Sapporo áp dụng công thức đặc biệt “3+1” - kết tinh của 140 năm không ngừng nỗ lực hoàn thiện kỹ thuật nấu bia.

 

Lệ Thanh