Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quảng Ninh tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp

Xác định sự phát triển của đội ngũ doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh, Quảng Ninh luôn đối thoại, lắng nghe, ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hướng tới mục tiêu có 25.000 doanh nghiệp vào năm 2020, Quảng Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với tư tưởng xuyên suốt "lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính", theo đó, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai.

Quảng Ninh đã chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng “giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí”; tăng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; rà soát, chuẩn hóa tăng số thủ tục hành chính thực hiện đủ 4 bước “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” tại Trung tâm Hành chính công các cấp.

Quảng Ninh tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp

Nhiều thủ tục được cắt giảm đáng kể so với thời gian quy định, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh hoạt động cũng như đảm bảo tiến độ các chương trình, dự án. Theo đó, thời gian Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp rút ngắn còn 2 ngày (giảm 1 ngày); thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 51 ngày và đang đặt mục tiêu giảm không quá 49 ngày, giảm 26 ngày so với quy định; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản giảm xuống không quá 14 ngày; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng còn dưới 200 ngày, thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp còn 24 tháng…

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng chính phủ điện tử. Các dịch vụ công được đăng tải tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn là công cụ quan trọng giúp minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước cho người dân, doanh nghiệp.

 Tỉnh cũng cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan và thời gian thông quan hàng hóa thông qua hệ thống thanh toán thuế, lệ phí hải quan điện tử (e-payment); triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan với 42 thủ tục; 100% Chi cục Hải quan thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử, 100% tờ khai được hỗ trợ khai báo qua hệ thống thông quan điện tử; thời gian thông quan hàng hóa trung bình đối với hàng xuất khẩu là 21 giờ 34 phút, trung bình đối với hàng nhập khẩu là 39 giờ 45 phút...

Đa dạng hình thức hỗ trợ doanh nghiệp

Trong 7 tháng đầu năm 2018, Quảng Ninh đã có thêm 1.480 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 14.900 tỷ đồng, tăng 15,3% về doanh nghiệp và tăng 134% về số vốn so với cùng kỳ. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp thiết thực.

 

Bên cạnh chương trình “Cafe doanh nhân”, các hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp do tỉnh Quảng Ninh tổ chức định kỳ hàng tháng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cũng xây dựng kế hoạch gặp gỡ chuyên đề giữa lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cùng các doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ngoài tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nhân, doanh nghiệp, các ngành chức năng của tỉnh còn làm tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp như: thông tin về thị trường, quảng bá sản phẩm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp thuộc thế mạnh của tỉnh; phát triển sản xuất và đưa các mặt hàng về tiêu thụ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch; tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh…

Hơn 2 năm qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc trên 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương sau khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp cũng quan tâm trả lời, giải quyết dứt điểm gần 600 kiến nghị của doanh nghiệp và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp…

Quảng Ninh tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp

Thời gian gần đây, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và phần lớn các chính sách đã giải quyết cơ bản một số khó khăn mà doanh nghiệp đặt ra. Tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân thông qua việc khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh các loại hình kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế. Nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài; chủ động lựa chọn và ưu đãi đối với các dự án đầu tư nước ngoài có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2018 là năm thứ 4 liên tiếp Quảng Ninh triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh thông qua bộ chỉ số Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI). Phạm vi khảo sát được mở rộng cùng một số đổi mới sẽ giúp tiếp thu ý kiến đóng góp, hiến kế của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, từ đó đưa ra các giải pháp về cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng điều hành…

Hiện Quảng Ninh luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết, thực hiện đúng cam kết với tỉnh, đặc biệt ưu tiên cho các nhà đầu tư chiến lược với những dự án khả thi. Đối với các doanh nghiệp địa phương, Quảng Ninh luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp được đảm nhận nhiều công trình của tỉnh, tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, về cơ chế chính sách và phát triển doanh nghiệp...

Với những cơ chế chính sách ưu đãi, cũng như các cam kết cụ thể của chính quyền, Quảng Ninh hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược, để ngày càng phát triển, trở thành trung tâm kinh tế động lực của Bắc bộ và cả nước.

N.H