Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Sacombank- ngân hàng hiện đại 24/7 cho doanh nghiệp

Với tiện ích hiện đại, Sacombank cung cấp nhiều giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp quản trị chi phí hiệu quả như nộp thuế xuất nhập khẩu 24/7, hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử, tài trợ thương mại trực tuyến e-LC, giao dịch qua efax/email…

 

Yến Linh