Thanh toán nợ vay dân trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ

- Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị thanh toán tiền nợ dân trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.

Trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính đã dẫn một loạt các văn bản cho thấy thời gian kết thúc việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là hết ngày 31/12/1998.

 

Như vậy theo Bộ Tài chính, về mặt nguyên tắc thì đến nay thời hạn thanh toán nợ dân đã kết thúc.

Tuy nhiên, căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ngày 7/6/2017, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thanh toán nợ đối với các trường hợp người dân còn chứng từ gốc.

Điều này là nhằm đảm bảo “công tác giải quyết nợ dân thực hiện thống nhất trên cả nước và đảm bảo quyền lợi cho người dân”.

Nguồn kinh phí chi trả từ nguồn đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương. Trường hợp có khó khăn vướng mắc Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phản ánh về cơ quan này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

L.Bằng