Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
Vụ Con Cưng:

Bộ trưởng Công Thương lệnh rà soát lại Cục Quản lý thị trường

 Bộ trưởng Công Thương vừa có quyết định thành lập Tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường.

Cụ thể, Bộ trưởng Công Thương quyết định thành lập Tổ rà soát gồm 5 thành viên của Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, đại diện lãnh đạo văn phòng Bộ, Cục Quản lý thị trường. Tổ rà soát do ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Tổ trưởng.

Tổ rà soát có nhiệm vụ rà soát, đánh giá lại việc chấp hành pháp luật về hoạt động công vụ của cá nhân, tập thể lãnh đạo Cục Quản lý thị trường và các cá nhân liên quan trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con cưng.

Ngoài ra, đánh giá hoạt động của Tổ công tác triển khai Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 28 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020.

“Kiến nghị Bộ trưởng các biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm hoạt động công vụ nếu có”, văn bản nêu rõ.

 

Tổ công tác phải có kết quả kiểm tra trước ngày 30/8/2018.

Một số nguồn tin cho biết việc thành lập tổ công tác này có liên quan đến quá trình kiểm tra Con Cưng với một số phát ngôn của thành viên Đoàn kiểm tra khi vụ việc chưa có kết luận cuối cùng.

Trước đó, kết luận kiểm tra vụ Con Cưng cho thấy: Căn cứ vào kết quả kiểm tra đối với 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty, Đoàn kiểm tra đánh giá về cơ bản Công ty đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy hồ sơ nhập khẩu của Công ty hợp lệ theo các quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên, qua việc kiểm tra của các Chi cục QLTT đã phát hiện một số hành vi không chấp hành đúng quy định về nhãn hàng hóa được quy định tại các Điều 30, 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ; về khuyến mại quy định tại Điều 48 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ. Ngoài ra, có vi phạm quy định về thương mại điện tử đối với hoạt động của website thương mại điện tử bán hàng của đơn vị này.

Tại cuộc họp ban 389, một lãnh đạo khác của Cục Quản lý thị trường là ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng đã khẳng định Con Cưng có 7 sai phạm. 

L.Bằng