Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

2016, Petrovietnam trụ vững trước ‘sóng gió’ giá dầu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với nhiều chỉ tiêu vượt mức ấn tượng. Đặc biệt, khai thác thêm 1 triệu tấn dầu, một con số từng được coi là “thử thách cực hạn”.

Bối cảnh giá dầu thấp

Petrovietnam triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 trong bối cảnh vô cùng khó khăn, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro; Giá dầu thế giới giảm sâu và biến động khó dự đoán…

2016, Petrovietnam trụ vững trước ‘sóng gió’ giá dầu

Mỏ Bạch Hổ

Trong năm 2016 đa số các công ty dầu khí thế giới đã phải đưa ra những giải pháp ứng phó đặc biệt, là thu hẹp địa bàn hoạt động thăm dò, khai thác; Dừng giãn tiến độ, tái cơ cấu hoặc giải thể, sáp nhập các công ty... Tuy nhiên, Petrovietnam đã và đang trụ vững trước cơn sóng dữ này.

Những giải pháp ứng phó của Petrovietnam đã được minh chứng là kịp thời và hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Petrovietnam đã đưa ra tới 6 kịch bản cho giá dầu thấp, kèm theo đó là các giải pháp thích hợp cho từng kịch bản, điều này cho thấy rõ nét tinh thần sẵn sàng đương đầu với thử thách của người Dầu khí.

Những giải pháp ứng phó

Petrovietnam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu, cụ thể trên toàn diện các mặt công tác, ở tất cả các lĩnh vực cốt lõi, tăng cường tiết kiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Nổi bật trong đó là việc tập trung rà soát từng dự án đầu tư tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng, phát triển; Thực hiện quyết liệt kế hoạch tìm kiếm thăm dò đối với các dự án khả thi, rủi ro thấp trên cơ sở tranh thủ giá dịch vụ dầu khí giảm để triển khai đầu tư các dự án được đánh giá tốt, đảm bảo gia tăng đủ trữ lượng để chuẩn bị đưa mỏ vào khai thác trong năm 2017, 2018 và những năm tiếp theo khi giá dầu phục hồi trở lại.

2016, Petrovietnam trụ vững trước ‘sóng gió’ giá dầu

Kỹ sư PV Drilling làm việc trên giàn khoan

Petrovietnam đang tiến hành tối ưu hóa hoạt động và hợp lý hóa chế độ khai thác của từng giếng khoan tại các mỏ để đảm bảo hai mục tiêu là hài hòa sản lượng, an toàn mỏ nhằm khai thác lâu dài.

 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án nghiên cứu và thử nghiệm các giải pháp gia tăng thu hồi dầu; Nghiên cứu, đề xuất công nghệ và cơ chế phù hợp để phát triển các mỏ nhỏ, cận biên…

Bên cạnh đó, Petrovietnam đã tích cực chủ động tuyên truyền để xã hội hiểu đúng những khó khăn, những đặc điểm về hoạt động dầu khí, tạo dư luận đồng thuận, cùng chia sẻ, khắc phục để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Những giải pháp đúng đắn của Petrovietnam cùng với sự nỗ lực vượt bậc của cả tập thể CBCNV NLĐ trong toàn Tập đoàn, năm 2016, trong khó khăn bộn bề, Petrovietnam và nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn vẫn đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, về đích sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo điều kiện làm việc và thu nhập cho NLĐ ở mức trên tối thiểu.

Petrovietnam đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cổ phần hóa các đơn vị lớn như Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Tổ chức phê duyệt, thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 cho các đơn vị thành viên như PTSC, PETROSETCO, PVCFC, PVI, DMC và PVC. Hiện tại, đã hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của PV Power và PV Oil, tiếp tục tìm kiếm cổ đông chiến lược cho PV Power, BSR…

Mục tiêu mới năm 2017

Nhiệm vụ trọng tâm của Petrovietnam năm 2017 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng, rà soát tối ưu chương trình công tác và chi phí các dự án đang khai thác…

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai đề án và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ về tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Định hướng lâu dài của Petrovietnam sẽ phát triển mạnh theo trục tam giác chiến lược: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia - Lọc, hóa dầu, chế biến dầu, khí - Dịch vụ dầu khí chất lượng cao.

Petrovietnam đến nay đã có thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế với trình độ khoa học công nghệ tương đồng với các nước phát triển, có quy mô lớn và năng lực cạnh tranh cao, là doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng nhất, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật công nghệ và quản lý, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao và đặc thù, không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng.

PV