Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

9 tháng, Quảng Ninh có thêm 1.200 doanh nghiệp

Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ninh có thêm 1.876 đơn vị, trong đó có 1.266 doanh nghiệp và 610 đơn vị phụ thuộc đăng ký thành lập với số vốn đăng ký 18.915 tỷ đồng.

Như vậy so với cùng kỳ năm 2017, số doanh nghiệp mới thành lập tại Quảng Ninh đã tăng 6,6%, số vốn đăng ký tăng trên 146%.

Các doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà và Hoành Bồ. 

Như vậy, tính đến 30/9/2018, toàn tỉnh Quảng Ninh có tổng số 17.026 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt gần 15 tỷ đồng.

 
9 tháng, Quảng Ninh có thêm 1.200 doanh nghiệp

Được biết, để phát triển thành lập doanh nghiệp, thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp như: Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức chương trình Cafe Doanh nhân để trực tiếp lắng nghe các kiến nghị, đề xuất, kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020… Quảng Ninh cũng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

2 năm trở lại đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc trên 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương sau khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp cũng quan tâm trả lời, giải quyết dứt điểm gần 600 kiến nghị của doanh nghiệp và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp…

M.M