Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thiên Ngọc Minh Uy 'thoát xác' thành Nhã Khắc Lâm: Bộ Công thương lên tiếng

Sau khi Bộ Công Thương công bố kết quả xử lý đối với Công ty Thiên Ngọc Minh Uy trên một số phương tiện truyền thông có thông tin về việc Công ty này trở thành một tập đoàn trong đó có Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm và Công ty này sẽ đảm nhiệm việc tiếp tục các hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy.

Trước thông tin đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy "thoát xác" thành đa cấp Nhã Khắc Lâm, Bộ Công Thương cho biết: Ngày 27/3/2017, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương nhận được hồ sơ về việc Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam được tiếp tục hoạt động từ ngày 4/4/2017 sau khi xin tạm dừng hoạt động từ ngày 17/7/2016.

Thiên Ngọc Minh Uy 'thoát xác' thành Nhã Khắc Lâm: Bộ Công thương lên tiếng
Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy vẫn vươn vòi bạch tuộc bằng nhiều hình thức.

Trong thời gian đó, Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh trong đó thay đổi tên công ty từ Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam sang Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm và chuyển chủ sở hữu công ty từ bà Bồ Thị Cẩm Nhung sang ông Huỳnh Vĩnh Lợi.

 

Ông Huỳnh Vĩnh Lợi chính là Phó Giám đốc chi nhánh công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại TP.HCM.

Sau khi sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Gano Excel (với tên gọi mới là Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm) đã nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để thay đổi tên công ty và chủ sở hữu.

Tuy nhiên Bộ Công Thương khẳng định: Đến nay, do chưa hoàn thành việc bổ sung hồ sơ, thủ tục cho việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp.

Trước đó, sau khi Bộ Công Thương đồng ý rút lại giấy phép đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy, ngày 25/4, trang facebook “Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy” đăng tải thông báo của công ty về sự “mạnh dạn thay đổi” trong hoạt động đa cấp.

Thông báo viết: “Để tạo ra thương hiệu và quy mô tầm cỡ quốc tế, nay công ty chúng ta sẽ chuyển đổi Thiên Ngọc Minh Uy thành 1 tập đoàn bao gồm nhiều các công ty con dưới sự điều hành của tập đoàn Thiên Ngọc Minh Uy”.

Riêng với lĩnh vực kinh doanh đa cấp mang tên Thiên Ngọc Minh Uy thông báo này ghi rõ sẽ do công ty con có tên công ty TNHH Nhã Khắc Lâm đảm nhận. Đây chính là lý do Thiên ngọc minh uy xin trả lại giấy phép cho Bộ Công thương.

Lương Bằng