Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đất nước khủng hoảng kinh tế có giá xăng hơn 200 đồng/lít

Sau một năm, bảng xếp hạng 10 nước có giá xăng rẻ nhất thế giới đã có sự thay đổi đáng kể với sự xuất hiện của Ecuador và Ai Cập, thay thế cho Syria và Libya. Đặc biệt Venezuela - đất nước đang khủng hoảng kinh tế giá xăng chi 0,01 USD tương đương 230 đồng/lit.

1. Venezuela

Giá xăng tháng 12/2016: 0,01 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,02 USD/lít. Xếp hạng 2015: 1

Đất nước khủng hoảng kinh tế có giá xăng hơn 200 đồng/lít

Ảnh: Boombeets.

2. Ả-rập Xê-út

Giá xăng tháng 12/2016: 0,24 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,16 USD/lít. Xếp hạng 2015: 4

Đất nước khủng hoảng kinh tế có giá xăng hơn 200 đồng/lít

3. Algeria

Giá xăng tháng 12/2016: 0,28 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 9

Ảnh: GlobalImages.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 4

4. Turkmenistan

Giá xăng tháng 12/2016: 0,28 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,22 USD/lít. Xếp hạng 2015: 5

Đất nước khủng hoảng kinh tế có giá xăng hơn 200 đồng/lít

Ảnh: Wikipedia.

5. Kuwait

Giá xăng tháng 12/2016: 0,34 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,24 USD/lít. Xếp hạng 2015: 6

 
Đất nước khủng hoảng kinh tế có giá xăng hơn 200 đồng/lít

6. Ai Cập

Giá xăng tháng 12/2016: 0,34 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: N/A

Đất nước khủng hoảng kinh tế có giá xăng hơn 200 đồng/lít

Ảnh: Bloomberg.

7. Ecuador

Giá xăng tháng 12/2016: 0,39 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: N/A

Đất nước khủng hoảng kinh tế có giá xăng hơn 200 đồng/lít

Ảnh: Bloomberg.

8. Iran

Giá xăng tháng 12/2016: 0,40 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 10

Đất nước khủng hoảng kinh tế có giá xăng hơn 200 đồng/lít

Ảnh: Bloomberg.

9. Qatar

Giá xăng tháng 12/2016: 0,41 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 8

Đất nước khủng hoảng kinh tế có giá xăng hơn 200 đồng/lít

Ảnh: Peninsulatimes.

10. Bahrain

Giá xăng tháng 12/2016: 0,42 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 7

Đất nước khủng hoảng kinh tế có giá xăng hơn 200 đồng/lít

Ảnh: Wikipedia.

(Theo Zing)