Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

PVOIL tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

PVOIL vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Dầu Việt Nam ngày 30/7/2018 tại khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, số 2A Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM.

PVOIL tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Tham dự Đại hội có 171 cổ đông, nắm giữ 945.547.663 cổ phần tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền, chiếm tỷ lệ 91,43% vốn điều lệ.

Sau các thủ tục khai mạc Đại hội, Đại hội đã nghe ông Cao Hoài Dương - Tổng Giám đốc PVOIL thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo cổ phần hóa PVOIL trình bày báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa của PVOIL.

PVOIL tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe trình bày và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I; Quy chế Quản trị nội bộ công ty; Kế hoạch SXKD năm 2018; Kế hoạch tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018; Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

 
PVOIL tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
PVOIL tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Theo kết quả đại hội, ông Nguyễn Hoàng Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL; ông Cao Hoài Dương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PVOIL; ông Nguyễn Đức Kện được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Ngay sau Đại hội, PVOIL sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần từ ngày 01/8/2018.

Ngày 25/01/2018, PVOIL tổ chức thành công phiên đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với khối lượng chào bán gần 207 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty. Tổng giá trị chào bán của PVOIL đạt hơn 2.770 tỷ đồng và đã được 3.195 nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua; khối lượng đăng ký mua hơn 483 triệu cổ phần, gấp 2,33 lần khối lượng chào bán. Ngày 07/3/2018, số cổ phần nêu trên chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán: OIL.

Vũ Minh