Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thuốc ho sản xuất từ dầu ăn và phẩm màu

Thâm nhập vào cơ sở sản xuất thuốc ho Hotel Students, phóng viên đã phát hiện ra quy trình sản xuất bẩn của loại thuốc này. Thành phần chính chỉ là dầu ăn, dầu thông, hóa chất và phẩm màu.

 

(Theo VTV24)