Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành than

Ngày 30/3/2018 Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Năm 2017 Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN đã tạo được bứt phá ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ SXKD. Cụ thể, doanh thu của toàn Tập đoàn đạt gần 108 nghìn tỷ đồng (tăng 7,2% so với cùng kỳ), Nộp ngân sách Nhà nước gần 13,5 nghìn tỉ, thu nhập bình của trên 100.000 CNLĐ đạt trên 9,6 triệu đồng/ người/ tháng. Đặc biệt Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 2,5 ngàn tỷ đồng, tăng 1,5 ngàn tỷ đồng so với năm 2016. Tất cả các khối kinh doanh của Tập đoàn đều có lãi.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành than

Đạt được những thắng lợi như trên là kết quả của việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của Tập đoàn về công tác tổ chức, công tác quản lý và điều hành, sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của Thợ mỏ, sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và nhất là động lực và kết quả từ các phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn Tập đoàn năm qua.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành than

Công tác thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn luôn được quan tâm đúng mức và thực sự phát triển cả về chiều sâu cũng như bề rộng, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và công tác, tạo nên sự thống nhất trong công tác quản lý, tạo khí thế và động lực để thúc đẩy sức sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, giữ ổn định và đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời các phong trào thi đua đã góp phần xây dựng và bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng như các yếu tố khác cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

 
Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành than

Cùng với đó, công tác khen thưởng Tập đoàn cũng có những đổi mới tích cực, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ngoài nguyên tắc khen thưởng đúng đối tượng, đúng mức độ thành tích, kịp thời và đảmm bảo chất lượng; Tập đoàn chú trọng và đặc biệt quan tâm ưu tiên khen thưởng cho các tập thể nhỏ là các tổ/đội/công trường sản xuất và những người lao động trực tiếp. Đây là những nét nổi bật trong công tác thi đua khen thưởng của TKV được Bộ Công Thương, Hội dồng thi đua khen thưởng Trung Ương đánh giá cao.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành than

Năm 2017, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động cho 8 tập thể và cá nhân tại TKV, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen cho 39 tập thể và cá nhân. Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua cho 20 đơn vị, danh hiệu thi đua cấp Bộ cho 373 cá nhân, Bằng khen của Bộ trưởng cho 529 tập thể và cá nhân... Ban lãnh đạo Tập đoàn cũng đã quyết định khen thưởng cho nhiều đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 với tổng số tiền thưởng trên 7,5 tỷ đồng.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành than

Thúy Ngà